dorps bbq zaterdag 25 september

Dit jaar organiseren we op Burendag weer de dorps bbq bij het Mfc en iedereen is van harte welkom. Inloop vanaf 17.00 uur

In verband met Corona moet wel voldaan worden aan de 1,5 mtr afstand, ook buiten. Binnen dient men zoveel als mogelijk op zijn plek te blijven zitten. In het Mfc is dan voor +/- 26 personen een plek. Maar hopen dat het droog blijft. We zetten wel nog een partytent.
Volgens de richtlijnen mag de bbq en moet bij het zelfbedieningsbuffet een doorstroom zijn in één richting. De BBQ’s zullen wat verder uit elkaar zetten. Iedereen is ook vrij om een eigen bbq mee te nemen als men dit veiliger vindt.

Van het Oranje fonds hebben we ook dit jaar een bijdrage gekregen voor de aanschaf van houtskool en de ingrediënten voor de bijgerechten en een ijsbuffet. Dit jaar natuurlijk met ijs van IJsboerderij De Schellenberg.
Kookclub Vorchten zal weer allerlei lekkere bijgerechten van maken. Van Linda Buitelaar ontvingen we een ruime keuze aan sausen voor bij de gerechten.

Zelf neem je je eigen vlees, vis of vegetarische producten mee en je kan deze gezellig samen grillen op onze houtskool barbecues of je eigen bbq.

Je koopt je drankjes natuurlijk bij het MFC.I.v.m. de inkoop is je aanmelding nodig met vermelding van het aantal personen waarmee je komt.Aanmelden kan tot 22 september via:


* de dorpsApp
* mfcvorchten@gmail.com
* of bel John op 06-31175676

Privé feesten in MFC

Aan de inwoners in Vorchten (postcode 8193) en de leden van de Hervormde Kerk te Vorchten

MFC De Verbinding heeft sinds haar oprichting een para-commerciële horeca vergunning. Hierdoor konden in het MFC geen privé festiviteiten plaats vinden waarbij ook alcoholhoudende dranken worden geschonken.

Na bijna 4 jaar overleg met de gemeente Heerde heeft het MFC een ontheffing hiervoor gekregen. Hierbij heeft de gemeente wel een aantal voorwaarden gesteld.

  1. In MFC De Verbinding mogen maximaal 12 keer per kalenderjaar bijeenkomsten van persoonlijke aard plaatsvinden waarbij ook alcoholhoudende dranken worden geschonken aan personen van 18 jaar en ouder.
  2. Het MFC kan hiervoor alleen gehuurd worden door inwoners van Vorchten (postcode 8193) en leden van de Hervormde kerk Vorchten.
  3. Er mogen maximaal 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn bij een festiviteit, ook als de festiviteit (deels) buiten het gebouw plaatsvindt.
  4. Alcoholhoudende drank mag tot uiterlijk 23.45 uur worden verstrekt. De zaal (t.b.v. uitloop) mag geopend zijn voor bezoekers tot 01.00 uur.”

Samengevat:

Zodra de regels die gelden i.v.m. COVID-19 het toelaten, kunnen inwoners van Vorchten (postcode 8193) en leden van de Hervormde kerk Vorchten het MFC huren voor een privé festiviteit met maximaal 50 deelnemers waarbij alcoholhoudende dranken worden geschonken.

Aanvragen voor het reserveren van MFC De Verbinding kunt u doen via onze secretaris (mfcvorchten@gmail.com of 06-31175676). Als het aantal van 12 boekingen in een jaar is bereikt, worden volgende aanvragen op datum van ontvangst op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer mogelijkheden zijn in het nieuwe jaar of bij tussentijdse annuleringen, wordt de aanmelding van de bovenste persoon op de lijst direct omgezet in een reservering.

De secretaris zal gemaakte afspraken en voorwaarden vastleggen in een huur- en gebruiksovereenkomst.

Hiernaast blijft het natuurlijk mogelijk om het MFC te huren voor bijeenkomsten waarbij geen alcoholhoudende dranken worden geschonken.

Het bestuur Stichting MFC Vorchten

Hartstikke bedankt

In verband met de Corona maatregelen is het MFC al meer dan een jaar gesloten en zijn er geen inkomsten. Begin maart vroeg het bestuur van MFC De Verbinding daarom uw hulp voor het instant houden van cultuur en leefbaarheid in Vorchten. Onze penningmeester heeft 11 giften ontvangen met in totaal € 775

Namens het bestuur dank ik alle gulle gevers van harte

John van den Assem

Wij doen het samen

Het jaar van Corona

Nog even en 2020 is weer voorbij. Een jaar waarin we kennis hebben gemaakt met Corona. Dat was/is niet leuk. Opeens mochten en mogen we een heleboel niet meer. Ook geen leuke activiteiten in of om het MFC. De nieuwe norm is afstand houden en elkaar niet of beperkt zien. Nee niet leuk dus.

Als bestuur van het MFC  hopen we dat er in 2021 weer meer mag en dat door de strenge lockdown en vaccinaties we iedereen weer kunnen ontmoeten bij leuke activiteiten.

Ook al was het MFC dan bijna altijd gesloten, achter de schermen zijn er dit jaar diverse mensen actief geweest. De tuinploeg met het onderhouden van de tuin, de boomgaard en het doen van kleine klusjes. Ook is het MFC schoon gemaakt en zijn de ramen gewassen. Afval is afgevoerd en kleine inkopen gedaan.

Wij danken alle vrijwilligers die ons dit jaar hierbij hebben geholpen.

Het bestuur van MFC De Verbinding wenst iedereen fijne feestdagen een voorspoedig en gezond 2021

Bedankt

Op burendag is naast de Pannakooi de tafeltennistafel geplaatst.

Als stichting hadden we hier een begroting voor gemaakt en bij het Heihuis Fonds een aanvraag ingediend met het verzoek ons financieel te ondersteunen.

Het verplaatsen van de tafel van Veessen naar Vorchten hebben we kunnen realiseren door de inzet van veel vrijwilligers. Verder ontvingen wij spontane bijdragen voor materialen, gebruik kraantje en transport van bedrijven en de Ned. Hervormde Kerk te Vorchten en hadden hier dus geen kosten aan.

Door deze grote gezamenlijke inbreng heeft onze stichting nagenoeg geen kosten gehad en hoeven wij ook geen beroep te doen op het Heihuis Fonds.

Wij danken iedereen voor zijn inzet en bijdrage

Fairtrade producten in de Verbinding

Heerde wil gemeente worden voor eerlijke handel en duurzaam ondernemen. Namens de lokale werkgroep werd de stichting Mfc Vorchten begin dit jaar benadert door Cees Blok namens de gemeente Heerde. Heerde wil een Fairtrade Gemeente worden. Met dat kenmerk tonen het bestuur, verenigingen, scholen en ondernemers hun inzet om eerlijke handel en duurzaam ondernemen te promoten. In een prettig gesprek waaraan namens de stichting Johan Vorderman (voorzitter) en John van den Assem (secretaris) deelnamen is ingegaan hoe de stichting in MFC De Verbinding hieraan kan bijdragen.

Als stichting willen we het initiatief van de gemeente ondersteunen en hebben inmiddels de koffie en koekjes vervangen door Fairtrade producten. De reacties van onze bezoekers was erg positief en de koffie werd vaak lekkerder gevonden dan voorheen. Bijkomend voordeel is dat de Fairtrade koffie ook nog goedkoper is. In de komende tijd onderzoeken we welke producten we nog kunnen gaan vervangen door een Fairtrade product.

Tafeltennistafel geplaatst

Vorchten, burendag 2020

Zaterdag 26 september ging een lang gekoesterde wens in vervulling. In Vorchten is naast de Pannakooi van Mfc De Verbinding een mooie betonnen tafeltennistafel geplaatst. Deze tafel stond voorheen in Veessen voor de CBS De Zaaier en werd sinds het sluiten van de school amper meer gebruikt. Het bestuur van De Verbinding heeft op basis van het circulaire economiebeleid van de gemeente Heerde deze tafel mogen overnemen. Het weer was mooi op deze burendag en een aantal inwoners van Vorchten, Veessen, Wapenveld en Marle toonden zich echte buren. Gezamenlijk werd de grond afgegraven, zand gestort en een betonnen tegelvloer gelegd. Met een kraan en tractor-aanhangwagen is vervolgens de tafel van Veessen naar Vorchten vervoerd en kon deze op zijn nieuwe plek worden geplaatst. Mfc De Verbinding beschikt hiermee voor kinderen (en volwassenen) over leuke sport en spelmogelijkheden. Naast de tafeltennistafel is er een zandbak met watertoestel voor de allerkleinsten, zijn er diverse klim en klauter mogelijkheden, een volleybalveld, een Pannakooi en een jeu de boules baan.

Een ieder is welkom om hier gebruik van te maken.

Het bestuur bedankt iedereen die vandaag geholpen heeft. Ook dank aan de gemeente voor medewerking aan dit project.

TOP